Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

RECEPTVERSENY

Ön itt jár: Kezdőlap >

RECEPTVERSENY


Alkoss, nevezz és nyerj!

Alkoss fitt finomságot a Kolly Fitness termékek valamelyikével.

Töltsd fel saját recepted fotóval a FITTEN EGÉSZ ÉVBEN KOLLYVAL Facebook csoportba a #receptverseny2023 hashtag használatával.

Az első 28 legnépszerűbb, azaz a legtöbb reakciót gyűjtő receptek gazdái nyernek egy-egy arany serleget, amely emlékezteti őket a versenyen való részvételre. 

 

Szabályok:

- Kizárólag saját fotóval indulhatsz.

- A képen szerepelnie kell a használt Kolly Fitness terméknek is.

- A leírásba használd a #receptverseny2023 hashtaget - ebből fogjuk tudni, hogy játékban vagy.

 

Játék időtartama (lájkgyűjtés): 2023 március 1-től március 30-ig tart.

Sorsolás: 2023 március 31.

 

A nyerteseket Facebookon, üzenetben értesítjük majd az eredményösszesítés után, és a megadott információk alapján a nyereményt kipostázzuk, aminek a költségeit (Magyarország területén belül) viseljük.

 

 

 

 


SZABÁLYZAT:

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- feltétel nélküli, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postai cím, születési dátum), a Kolly Fitness Kft. a nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

- kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a receptverseny keretén belül közzétett ételfotókat a Kolly Fitness Kft. marketing célokra korlátlan ideig felhasználja;

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kolly Fitness Kft. jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Kolly Fitness Kft. a Játékosokkal történő kommunikációra használja majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli;

- a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításában kizárólag adatfeldolgozási minőségben a Kolly Fitness Kft. munkatársai vesznek részt. Adatkezelési felelősségük nem keletkezik.

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Kolly Fitness Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.


Nyertesek kiválasztása
Március 31-én összesítést végzünk. Az első 28 legnépszerűbb, azaz a legtöbb reakciót gyűjtő recept gazdái nyernek fejenként  1db  arany serleget.

Az összegzés után 48 órán belül felvesszük a nyertes résztvevőkkel a kapcsolatot és megindul a serleg kiküldésének folyamata.
 


Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti. A nyertesek kihirdetését követő 3 munkanapon belül, amennyiben a nyertes játékos kétszeri értestést követően sem jelentkezik, úgy nem elérhetőnek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által. Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.


Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Lebonyolító e-mailben egyezteti. A nyereményt a Lebonyolító a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott magyarországi címére kézbesíti postai úton vagy futárszolgálattal. Lebonyolító a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


Nyeremény és fődíj

Március 31-én összesítést végzünk. Az első 28 legnépszerűbb, azaz a legtöbb reakciót gyűjtő recept gazdái nyernek fejenként  1db  arany serleget.1. A nyereményjáték szervezője

A Kolly Fitness Átalakulás (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Kolly Fitness Kft. (székhely:1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2.; cégjegyzék szám: 01 09 323173; adószám: 26305910241), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, a Szervező, mint Lebonyolító, a továbbiakban: "Lebonyolító" végzi.

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Facebook oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@kollyfitness.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.


Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a  Kolly Fitness Kft. (székhely:1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2.; cégjegyzék szám: 01 09 323173; adószám: 26305910241), a továbbiakban: (mint „Adatfeldolgozó”) által szervezett Kolly Fitness Átalakulás nyereményjáték során.


1.) A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

-        Profil név

-        Profil kép

-        Étel fotók

A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

-        Teljes név

-        Profil kép

-        Születési dátum

-        E-mail cím

-        Telefonszám

-        Szállítási cím


2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).


3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint kezeljék.


4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2 postai címen, vagy a info@kollyfitness.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


5.) Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.


6.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a info@kollyfitness.hu e-mail címre, vagy levelet küldhet postai úton a1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2. szám alatti postacímre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

· bíróságnál.


7.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Budapest, 2023.02.15

 

Nincs megjeleníthető termék.
Nincs megjeleníthető termék.

Keresés